Bekijk onze mobiele pagina

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een analyse van de gevaren en kritische controlepunten voor bedrijven die voedsel produceren, verwerken of distribueren.
Er wordt voor iedere fase van het voedsel proces in kaart gebracht wat de gevaren zijn en hoe deze kunnen worden voorkomen.