Bekijk onze mobiele pagina

Fijnmazig Distributienetwerk

Een distributienetwerk is het totaal van transportmiddelen en op- en overslagpunten die het mogelijk maken om in een gebied transporten efficiënt en effectief uit te voeren. 
Het woord fijnmazig staat hier voor ‘fijne’ distributie. De transportmiddelen zijn in het geval van een fijnmazig distributienetwerk geen vrachtwagens vol met pallets die op één, of een paar, adres(sen) gelost worden, maar busjes die per adres één of twee pakketten bezorgen.