Bekijk onze mobiele pagina

FEFO

First Expired First Out

FEFO staat voor ‘first expired, first out’ ofwel ‘eerst verlopen eerst uit’. Hierbij worden goederen, waarvan als eerste de houdbaarheidsdatum verloopt, het eerst verstuurd.
In de levensmiddelen- en medicijn logistiek staat het WMS i
ngesteld op een FEFO uitslag, zo wordt voorkomen dat van goederen de houdbaarheidsdatum verstrijkt voordat het verkocht wordt.
Vergelijkbaar met hoe dit in de supermarkt werkt. In de supermarkt worden verse (kort houdbare) artikelen namelijk ook FEFO weggezet. De melk met de kortste houdbaarheidsdatum staat vooraan.